Hộp giấy đựng giày in offset 27 x 13 x 9,5

THÔNG TIN & QUY CÁCH SẢN PHẨM
Mã sản phẩm:
Chủng loại: HỘP GIẤY ĐỰNG GIÀY
Kích thước: D 29 cm x R 13 cm x C 9,5 cm
Chất Liệu: Giấy carton 3 lớp, sóng E, bồi offset
Màu sắc: In từ 1 đến 4 màu

Đọc tiếp

Hộp giấy đựng giày in flexo loại lớn(giày cao gót)

THÔNG TIN & QUY CÁCH SẢN PHẨM
Mã sản phẩm:
Chủng loại: HỘP GIẤY ĐỰNG GIÀY
Kích thước: D 27 cm x R 17 cm x C 9,5 cm
Chất Liệu: Giấy carton 3 lớp, sóng E
Màu sắc: In 1 đến 2 màu

Đọc tiếp

Hộp giấy đựng giày in flexo loại nhỏ

THÔNG TIN & QUY CÁCH SẢN PHẨM
Mã sản phẩm:
Chủng loại: HỘP GIẤY ĐỰNG GIÀY
Kích thước: D 27 cm x R 13 cm x C 9,5 cm
Chất Liệu: Giấy carton 3 lớp, sóng E,
Màu sắc: In 1 đến 2 màu

Đọc tiếp

Hộp Giấy Đựng Giày Cao Gót In Offset

THÔNG TIN & QUY CÁCH SẢN PHẨM
Mã sản phẩm: TQHG01
Chủng loại: HỘP GIẤY ĐỰNG GIÀY
Kích thước: D 29 cm x R 18 cm x C 9,5 cm
Chất Liệu: Giấy carton 3 lớp, sóng E, bồi offset
Màu sắc: In từ 1 đến 4 màu

Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.